συντηρηση ημ

Στο πλαίσιο των εργασιών συντήρησης η εταιρεία sakellariou energy systems αναλαμβάνει τόσο την περιοδική προληπτική συντήρηση όσο και την συντήρηση αποκατάστασης βλαβών για ένα μεγάλο φάσμα Η/μηχανολογικού εξοπλισμού και έργων.

Οι συντηρήσεις που αναλαμβάνουμε είναι :

Συντήρηση Λεβητοστάσιων Θέρμανσης

Μέτρηση με κατάλληλο πιστοποιημένο  εξοπλισμό των προϊόντων της καύσης –ρύθμιση των καυστήρων για αποδοτικότερη λειτουργία και εξοικονόμηση καυσίμου ιδιωτικών και δημόσιων κτιρίων.

Συντήρηση Κεντρικών Μονάδων Ψύξης –Κλιματισμού –εξαερισμού επαγγελματικών κτιρίων και δημόσιων κτιρίων.

Συντήρηση Δικτύων ηλεκτρολογικών –Ύδρευσης αποχέτευσης

Αντικατάσταση παλαιών εγκαταστάσεων –έλεγχος των κτιρίων με υπερσύγχρονο εξοπλισμό.

Συντήρηση συστημάτων πυρόσβεσης

Μόνιμα δίκτυα πυρόσβεσης –πυροσβεστικά συγκροτήματα –συστήματα πυρανίχνευσης ιδιωτικών και δημοσίων κτιρίων .

Συντήρηση μηχανοστασίων κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνες).

Αναβάθμιση συστημάτων χλωρίωσης με νέες τεχνολογίες –μείωση κόστους λειτουργίας –εξοικονόμηση ενέργειας αντλιών.

Συντήρηση φωτοβολταικών σταθμών

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή απόδοση των φωτοβολταικών συστημάτων και η τέλεια και απρόσκοπτη λειτουργία τους απαιτείται περιοδικός έλεγχος και τακτική συντήρηση τους με χρήση  κατάλληλου εξοπλισμού και οργάνων. Η εταιρεία  με άρτιο εξειδικευμένο προσωπικό εξασφαλίζει την μέγιστη δυνατή απόδοση και διάρκεια ζωής των φωτοβολταικών συστημάτων .

Συντήρηση Βιομηχανιών και μονάδων παραγωγής.