ενεργειακη επιθεωρηση κατηγορια 2 

Ενεργειακή επιθεώρηση είναι η διαδικασία αυτοψίας και καταγραφής δεδομένων και στοιχείων απ τα οποία είναι κατασκευασμένο το κάθε κτίριο. Εχει στόχο τον υπολογισμό της ενέργειας που καταναλώνει  και χάνει ή κερδίζει προς και από το περιβάλλον ένα κτίριο .

Με την καταγραφή αυτών των δεδομένων και με χρήση κατάλληλου υπολογιστικού προγράμματος εκδίδεται το ενεργειακό πιστοποιητικό του κτιρίου στο οποίο φαίνεται η ενεργειακή του κατηγορία.

Η έκδοση του πιστοποιητικού απαιτείται για όλα τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων ανεξάρτητα από την συνολική τους επιφάνεια και την χρήση τους. Η έκδοση του πιστοποιητικου γίνεται ακόμα και αν το κτίριο είναι αυθαίρετο.

Η έκδοση του πιστοποιητικού απαιτέιται για κάθε νέα σύμβαση μίσθωσης ή πώλησης. Ο αριθμός του πιστοποιητικού αναγράφεται στο σύστημα taxisnet στην δήλωση που υποβάλει ο φοροτεχνικός για τον κάθε πελάτη.

εικονα ενεργειακη επιθεωρηση πιστοποιητικοb

Η μη έκδοση πιστοποιητικών Πεα σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν 4122/13 επιφέρει πρόστιμο σε βάρος του κατά νόμου υπόχρεου 1000 - 10000 ευρώ

Τα κτίρια που εξαιρούνται από την υποχρέωση ΠΕΑ είναι:

Κτίρια με χρήσεις βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστήρια, πρατήρια υγρών καυσίμων καθώς κ.α

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε κόστος του ΠΕΑ.