ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 κατηγορια 3 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΈς ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙς 2 κατηγορια 3 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧ ΕΓΚΑΤΑΣ3 kathgoria 3

Η Εταιρεία αναλαμβάνει ένα σύνολο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

1. Εγκαταστάσεις ύδρευσης αποχέτευσης

2. Εγκαταστάσεις Ηλεκτρολογικές αυτοματισμοί

3.Εγκαταστάσεις Θέρμανσης (μονοσωλήνια - δισωλήνια συστήματα, ενδοδαπέδια θέρμανση, θέρμανση πισίνας)

4.Εγκαταστάσεις κλιματισμού –ψύξης –εξαερισμού –αερισμού  οικιακών και επαγγελματικών χώρων .

5. Εγκαταστάσεις δικτύων πυρόσβεσης (μόνιμα αντλητικά συγκροτήματα)

6.Εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας (συναγερμοί )

7.Εγκατάσταση θεμελιακής γείωσης –Αντικεραυνική προστασία

8.Εγκαταστάσεις παραγωγής ατμού .(ατμολέβητες )

9.Εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών

10.Εγκαταστάσεις μηχανοστασίων κολυμβητικών δεξαμενών

11.Εγκαταστάσεις βιομηχανιών –βιοτεχνιών –επαγγελματικών χώρων - Αυτοματισμοί-Μονάδες παραγωγής –Διαχείριση

12.Η/μηχανολογικές εγκαταστάσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

13.Η/μηχανολογικές εγκαταστάσεις ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών καταλυμάτων

14.Η/Μηχανολογικές εγκαταστάσεις συνεργείων οχημάτων

15 .Η/μηχανολογικές εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών μονάδων

16.Η/μηχανολογικές εγκαταστάσεις πρατηρίων υγρών καυσίμων

17.Η/μηχανολογικές εγκαταστάσεις θερμοκηπιακών μονάδων

Η εταιρεία αναλαμβάνει με άρτια εξειδικευμένα συνεργεία  το σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών δίνοντας στον πελάτη το καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα και με σημαντική μείωση του χρόνου εύρεσης συνεργείων.